Dimitrie Cantemir

0

Personalitate enciclopedică, domn al Moldovei între 1710-1711.

Cărturar de seamă, recunoscut la nivel european, Cantemir a sintetizat acumulările cronicarilor, arătând că cel mai important aspect ce trebuia relevat cu privire la originea latină a limbii şi a poporului român, rezidă în faptul că noi suntem urmaşii unui popor care „a creat o cultură şi o civilizaţie în lume.”

La cererea Academiei din Berlin, realizează prima lucrare etnografică despre ţara noastră: Descriptio Moldaviae.

Cantemir este întemeietorul primului roman în literatura noastă: Istoria ieroglifică (1705), roman alegoric dedicat unor evenimente din istoria Moldovei anilor 1703-1705 şi a conflictului dintre cantemirişti şi brâncoveni.

Cu virulenţă pamfletică se confruntă lumea păsărilor condusă de Corb (Brâncoveanu), cu lumea patrupedelor, avându-l în frunte pe Inorog (Cantemir).

 

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?