Sintaxa

1

Sintaxa este o parte a gramaticii care cuprinde regulile privitoare la combinării cuvintelor în propoziții și modul combinării propozițiilor într-o frază. Sintaxa studiază unităţile sintactice, funcţiile lor şi raporturile stabilite între termenii unităţilor sintactice. De asemenea, sintaxa studiază regulile aferente în vederea realizării comunicării între oameni.

Definiția academică a noțiunii de sintaxă.Un comentariu

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?