Propoziția

0

O propoziție este o succesiune de cuvinte care conține o idee mai mult sau mai puțin completă. Cu alte cuvinte, propoziția este o unitate a sintaxei care comunică o judecată logică. Propoziția este formulată conform regulilor gramaticale ale limbii respective.

În general se poate considera că propozițiile trebuie să conțină cel puțin un subiect și un predicat, dar ocazional propozițiile pot conține și doar un singur cuvânt. De exemplu: Aleargă!, Bine, Ninge, Nu!, Așa.. Propozițiile fără subiect sau predicat se numesc propoziții eliptice de subiect, respectiv propoziții eliptice de predicat.

Propozițiile pot fi:

  • propoziții afirmative – pot enunțiative sau declarative;
  • propoziții negative – vorbitorul face opusul unei afirmații;
  • propoziții interogative – vorbitorul folosește o întrebare, de exemplu cu scopul de a afla ceva nou;
  • propoziții imperative – vorbitorul adresează o poruncă sau un îndemn;
  • propoziții exclamative – vorbitorul exprimă o mirare: Ce repede ai mâncat!


Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?