Părțile de propoziție

2

Părțile de propoziţie sunt cuvinte sau grupuri de cuvinte care îndeplinesc o funcţie sintactică şi care se află în raporturi sintactice cu alte părţi de propoziţie. Sunt exprimate prin cuvinte cu sens lexical deplin (substantive, adjective, pronume, numerale, verbe, adverbe) sau din combinările unor cuvinte cu sens lexical deplin şi instrumente gramaticale (prepoziţie, articol).

Părțile de propoziție se clasifică în:2 comentarii

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?