Verbul

3

Verbul este partea de vorbire care exprimă o acțiune, o stare, un proces și care se caracterizează prin flexiune proprie.

Clasificarea verbelor limbii române:

 • după capacitatea de a îndeplini funcţia de predicat:
  • Verbele predicative sunt acele verbe care pot forma singure predicatul unei propoziții
  • Verbele nepredicative sunt acele verbe care nu pot forma (singure) predicatul
   • Verbele auxiliare sunt acele verbe care ajută la formarea timpurilor și a modurilor compuse. Exemple de verbe auxiliare.
   • Verbele copulative sunt acele verbe care intră în alcătuirea predicatului nominal, făcând legătura dintre subiect și numele predicativ. Exemple de verbe copulative.
   • Verbele semiauxiliare sunt acele verbe care au rol sintactic asemănător cu cel al verbelor auxiliare propriu-zise, dar care dau acțiunii verbului ajutat o nuanță modală, care izvorăște din înțelesul său lexical. Exemple de verbe semiauxiliare
 • după orientarea acţiunii pe axa subiect – complement:
  • Verbele tranzitive sunt acele verbe a căror acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect.
   • Verbele tranzitive-directe sunt acele verbe care exprimă acţiuni care pornesc de la un subiect şi se extind asupra unui obiect; în propoziţie pot primi un complement direct. Exemple de verbe tranzitive-directe.
   • Verbele tranzitive-reflexive sunt acele verbe care denumesc acţiuni care se răsfrâng asupra subiectului însuşi. Exemple de verbe tranzitive-reflexive.
   • Verbele tranzitive-reciproce sunt acele verbe care denumesc acţiuni care se desfăşoară între două sau mai multe subiecte, care acționează unul asupra celuilalt. Exemple de verbe tranzitive-reciproce.
  • Verbele intranzitive sunt acele verbe care care nu pot fi construite cu un complement direct din cauză că acțiunea lor nu se exercită în mod nemijlocit asupra unui obiect. Exemple de verbe intranzitive.
  • Verbele impersonale sunt acele verbe care exprimă o acțiune ce nu este atribuită nici unei persoane, care nu are subiect propriu-zis și se întrebuințează numai la persoana a treia singular. Exemple de verbe impersonale.


3 comentarii

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?