Modul condițional optativ

0

Condiționalul sau condițional-optativul este un mod verbal personal și predicativ care exprimă în general o acțiune, o întâmplare sau o stare ipotetică a cărei realizare în prezent sau în viitor depinde de realizarea altei acțiuni, întâmplări sau stări, sau o ipoteză nerealizată în trecut. Denumirea de condițional-optativ provine de la faptul că acest mod poate exprima și dorința.

Modul condițional optativ poate fi exprimat la prezent, iar atunci acesta este alcătuit din forme specializate – la persoanele I singular și a III-a singular și plural – ale verbului a avea și prezentul infinitiv al verbului de conjugat.

Exemplu: Eu aș merge, Tu ai merge, El ar merge, Noi am merge, Voi ați merge, Ei ar merge.

Perfectul condițional optativ este alcătuit din prezentul condițional-optativ al verbului a fi și participiul invariabil al verbului de conjugat.

Exemplu: aș fi mers, tu ai fi mers, el ar fi mers, noi am fi mers, voi ați fi mers, ei ar fi mers.

Valorile specifice modului condițional-optativ sunt:

  • de condițional, atunci când acesta exprimă o condiție sau o acțiune condiționată, o concesie sau o comparație ireala.
  • de optativ, atunci cand acțiunea este dorită. Poate avea această valoare și atunci când înlocuiește indicativul pentru a atenua o cerere, sau o opinie (Exemple: Aș dori o prăjitură).


Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?