Pronumele demonstrativ

2

Pronumele demonstrativ este pronumele care înlocuiește un substantiv, arătând, în același timp apropierea, depărtarea obiectului (în spațiu-timp) ori identitatea acestuia cu sine însuși ori diferenţiindu-l de alte obiecte.

Tipuri de pronume demonstrative

  • pronume demonstrative de apropiere: acesta, aceasta, aceștia, acestea;
  • pronume demonstrative de depărtare: acela, aceea, aceia, acelea;
  • pronume demonstrative de identitate: același, aceeași, aceiași, aceleași;
  • pronume demonstrative de diferențiere: celălalt, cealaltă, ceilalți, celelalte;
    • care arată depărtarea: celălalt, cealaltă, ceilalți, celelalte;
    • care arată apropierea: cestălalt, ceastălaltă, ceștilalți, cestelalte.

Pronumele demonstrativ se poate folosi ca:

  • pronume – Exemplu: Astăzi vorbim despre România. Aceasta se află în sud-estul Europei.
  • adjectiv pronominale – Exemplu: Cealaltă fată n-a venit așa cum discutasem.


2 comentarii

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?