Prepoziția

0

Prepoziţia este o parte de vorbire neflexibilă auxiliară care exprimă raportul sintactic de subordonare dintre cuvinte în cadrul propoziţiei. Mai exact, prepoziţia servește ca mijloc de exprimare a unei relații de subordonare în planul propoziției între atribut sau complement și regentul acestora.

Prepozițiile pot fi:

  • prepoziții simple (formate dintr-un singur element): în, întru, pe, pentru, până, peste, printre, prin, din, după, asemenea, datorită, a, către, contra, cu, de, fără;
  • prepoziții compuse (formate din două sau mai multe prepoziții simple): de pe lângă, de peste, pe lângă, pe sub, de pe sub, până pe la, de la, de către, de pe, fără de, pe la;
  • locuțiuni prepoziționale (grupuri de cuvinte cu înțeles unitar care au rolul de prepoziții): în fața, în spatele, în dosul, îndărătul, în urma, de-a lungul, de-a latul, din pricina, cu excepția, în privința, dindărătul, pe dinafara, conform cu, contrar cu, cu tot, în loc de, față de, potrivit cu, cu privire la, înainte de, dincolo de, în afară de, în sus de, în jos de, la dreapta, la stânga, de jur împrejurul.


Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?