Numeralul cardinal

0

Numeralul cardinal este numeralul care exprimă numeric cantitatea obiectelor. Numeralul cardinal răspunde la întrebările câţi?, câte?

Numeralul cardinal poate fi:

  • Propriu-zis – exprimă un număr abstract sau un număr de obiecte:
    • numeral cardinal simpluExemple de numerale cardinale simple: unu, doi, trei, patru, cinci, sută, mie, milion, miliard etc.
    • numeral cardinal compusExemple de numerale cardinale compuse: unsprezece, doisprezece, treisprezece, douăzeci, treizeci etc.
  • Colectiv – exprimă însoțirea, ideea de grup. Exemple de numerale cardinale colective – Exemple de numerale cardinale colective: amândoi, amândouă, tustrei.
  • Multiplicativ – arată de câte ori crește o cantitate sau se mărește o acțiune. Exemple de numerale cardinale multiplicative: îndoit, întreit, înzecit, dublu, cvadruplu etc.
  • Distributiv – exprimă repartizarea și gruparea numerică a obiectelor. Exemple de numerale cardinale distributive: câte unul, câte doi, câte trei.
  • Adverbial (de repetiție, iterativ) – indică de câte ori se îndeplinește o acțiune. Exemple de numerale cardinale iterative: o dată, de două ori, de trei ori.
  • Fracționar – arată fracția unei cantități. Exemple de numerale cardinale fracționare: doime, zecime, sutime, miime.


Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?