Adjective comparabile şi necomparabile

0

Adjectivele pot fi distinse din punctul de vedere al posibilităţii de a avea grade de comparaţie. Din această perspectivă, există următoarele trei clase de adjective:

 • adjective care au grade de comparaţie (adjective comparabile). Acestea sunt majoritatea adjectivelor calificative care semnifică însuşiri cu intensitate variabilă: frumos, urât, mare, mic, scump, ieftin, tânăr, nou, bun, generos, proaspăt, gelos etc.
 • adjective fără grade de comparaţie (adjective necomparabile). Acestea sunt aşa-numitele adjective cu intensitate constantă. Din această categorie fac parte:
  • adjectivele relaţionale (ceresc, geografic, metalic, civil, comestibil, mondial, ostăşesc, politic, sportiv, economic, francez, mineral,  etc.);
  • cuvintele care funcţionează ca adjective, şi anume:
   • adjectivele pronominale (acesta, acela, celălalt, oricare, fiecare);
   • adjectivele adverbiale (aşa, asemenea, atare, gata);
   • adjectivele gerunziale (arzândă, fumegândă);
  • unele adjective calificative care exprimă însuşiri absolute, invariabile (absolut, conic, definitiv, lichid, brumăriu, nud, orb, chior, pătrat, mort, murg, mut, porumbacă, prismatic, roib, solid, şarg, veşnic, rotund, viu etc.);
 • adjective care exprimă un anumit grad de comparaţie prin însăşi semnificaţia lor lexicală : major, minor, enorm, anterior, posterior, inferior,  imens, maxim, minim, minuscul, infim, optim, uriaş, vast, arhicunoscut, hipersensibil, răscopt, străvechi, superior, gigantic, ultramodern etc. Folosirea acestor adjective la un grad de comparaţie este eronată.


Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?