Complementul circumstanțial instrumental

0

Complementul circumstanțial instrumental sau complementul instrumental este complementul care arată mijlocul (obiect, fiinţă sau proces) prin care se realizează o acţiune sau se manifestă o însuşire. Complementul circumstanțial instrumental răspunde la întrebările: cu ce?, din ce?, la ce?, prin cine?, prin ce?, datorită cui?, mulţumită cui?, cu ajutorul cui?.

Complementul circumstanțial instrumental se poate fi exprimat printr-un substantiv, un pronume sau un numeral ori printr-un verb la gerunziu. Atunci când complementul instrumental este exprimat printr-un substantiv sau un substitut al acestuia, acesta poate fi introdus prin prepoziţiile cu, din, după, fără, în, la, prin, datorită, mulţumită, graţie sau prin locuţiunile conjuncţionale cu ajutorul, prin intermediul, prin mijlocirea etc.

Exemple de complemente instrumentale:

  • Mihai cântă frumos la pian.
  • Untul se întinde cu cuțitul.
  • Am cumpărat trei brichete, dar am aprins focul cu două.


Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?