Drumeție cu cinci popasuri

0
  1. Să presupunem că am pornit la drum cu trenul. De-a latul Carpaţilor Occidentali trec două căi ferate importante care se îndreaptă dinspre Podişul Transilvaniei spre Câmpia Tisei. Ele pătrund prin văile a două râuri. Care sunt aceste râuri şi prin ce popasuri sau defileuri se face trecerea?
  2. Podişul Transilvaniei ascunde în subsolul său mari bogaţii. Citaţi numai două pe care le considerați cele mai importante.
  3. Cea mai întinsă dintre câmpiile ţării noastre este Câmpia Dunării (Câmpia Română). Între ce localităţi atinge ea cea mai mare lăţime şi câţi kilometric măsoară această lăţime?
  4. Despre Delta Dunării un scriitor contemporan a scris: “În limpezi adâncimi, sub razele soarelui care pătrund până acolo, peştii par de aur…Dar nici peştii, nici stuful nu par să fie adevăraţi stăpâni ai Deltei, ci păsările de apă, în număr de milioane.” Cine este autorul acestor rânduri şi cum se numeşte lucrarea din care fac parte?
  5. Din Banat, Dunărea primeşte trei afluenţi. Care sunt aceştia?
1. Crişul Repede, prin Pasul Ciucea; prin defileul Mureşului de la Deva.
2. Gazul metan şi zăcămintele de sare
3. Buzău şi Feteşti
4. Geo Bogza: “Tablou geografic”
5. Timiş, Caraş şi NeraLasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?