Test de memorie

0

Următorul test de memorie este pentru doi sau mai mulţi participanţi. Unul dintre ei va citi textul care este scris mai jos. Ceilalţi vor avea la îndemână câte un creion şi o foaie de hârtie.

Cât timp se citeşte textul nimeni nu are voie să noteze ceva, dar este necesar să asculte cu atenţie textul. În cameră trebuie să fie linişte perfectă şi toată lumea să fie aşezată pe scaune. Textul trebuie citit tare şi clar, dar ceva mai rar decât o lectură obişnuită. Nu se vor repeta cuvinte sau fragmente din text.

Dacă toate aceste cerinţe sunt indeplinite puteți începe:

“Mioara, sora ei Daniela şi tatăl lor Popescu au plecat în vizită la familia Popovici, cu membrii căreia sunt buni prieteni. Aici fetele primei familii s-au jucat cu Mirela, Dana şi Mariana, fetele din familia prietenă. La aceasta mai erau însă în vizită şi familia Popa din care fac parte Marilena, Magdalena şi Delia precum şi sora lui Popescu, căsătorită cu Ionescu, împreună cu fiicele sale Mirela şi Marinela”.

După ascultarea lecturii se va cere participanţilor să scrie numele şi prenumele copiilor.

Acest lucru se va dovedi mult mai greu decât pare la prima vedere. Dacă participanţii sunt copii de vârste mici, atunci li se va spune de la început la ce trebuie să fie atenţi. Chiar şi aşa testul de memorie nu este uşor!

Participanţii vor trebui să ţină minte numărul copiilor citaţi şi prin referirile la părinţi să stabilească numele şi prenumele corecte, sarcină îngreunată de marea asemănare a prenumelor.

Pentru copiii sub 12 ani testul trebuie simplificat. Numărul copiilor va fi redus la opt, iar prenumele lor vor fi luate distinct: Ion, Vasile, Maria, Elena, Zamfir etc.

În exemplul de mai sus, în care numiți 10 copii, se va acorda câte un punct pentru fiecare nume şi prenume corect asociate. În cazul în care cineva, fără a fi prevenit dinainte asupra scopului textului, are toate cele 10 rezultate exacte, merită felicitat pentru că are o memorie extraordinară. Chiar şi numai 7 rezultate corecte indică o memorie bună.

Mioara şi Daniela Popescu
Mirela, Dana şi Mariana Popovici
Marilena, Magdalena şi Delia Popa
Mirela şi Marinela Ionescu

 

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?