Testează-ţi cunoştinţele despre istoria României din secolele IV-XVI

0
  1. Pe teritoriul României, la începutul secolului al IV-lea în regiunile extracarpatice, iar în a doua jumătate şi în Transilvania, decoperiri arheologice au scos la iveală vestigiile unei culturi materiale care dovedesc prezenţa populaţiei autohtone daco-române (Sinatana de Mureş – jud. Mureş; Spanţov şi Izvorul – jud. Ilfov; Independenţa – jud. Ialomiţa; Olteni – jud. Teleorman). Ce nume a primit acest tip de cultură?
  2. Sub presiunea popoarelor migratoare, populaţia daco-romană din Dacia este constrânsă, între anii 376-602, să ducă o viaţă mai modestă, în aşezări mai mici sau mai mari, în funcţie de nevoile economiei agricole şi de condiţiile impuse de succedarea popoarelor migratoare. Prezenţa continuă a populaţiei autohtone este atestată prin numeroase descoperiri arheologice făcute în special în Transilvania, care dovedesc că populaţia daco-romană este singurul element stabil şi permanent pe aceste locuri. Unde s-au făcut aceste descoperiri arheologice?
  1. În secolul al IX-lea începe procesul de formare a primelor organizaţii politice prefeudale din diferite regiuni ale Daciei intracarpatice. Aşezările descoperite pe întregul teritoriu al României atestă o cultură materială unitară cu un caracter clar romană, alături de care se menţin şi unele elemente slave. Spuneţi cateve dintre numele localităţilor în care s-au făcut astfel de descoperiri arhelogice.
  2. La începutul cărui secol apare limba română pe deplin construită? (încât evoluţia sa ulterioară va înregistra relativ puţine modificări, aportul secolelor următoare constând în general numai din îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului.)
  3. Către sfârşitul secolului al IX-lea şi începutul secolului al X-lea, potrivit autorului anonim al Gesta Hungarorum, voievodatele din Transilvania, conduse de Gelu, Menumorut şi Glad au opus o dârză rezistenţă cuceritorilor maghiari. Ce teritorii cuprindeau voievodatele celor trei voievozi menţionaţi mai sus?
1. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov.
2. Țaga, jud Cluj, Soporul de Câmpie, Cipău şi Morești, jud. Mureş, Brăteiu, jud. Sibiu.
3. Bucov, jud. Prahova, Dridu şi Ileana – Podari, jud. Ilfov.
4. În secolele VII-VIII. Prin origine, structură şi vocabular, limba română este o limbă latină, singura urmaşă directă a latinii vorbite în mod neîntrerupt în provinciile carpato-balcanice ale imperiului roman.
5. Voievodatul lui Menumorut cuprinde teritoriile dintre Mureş şi Someş cu centrul în cetatea Biharea, voievodatul lui Glad cuprindea teritoriile dintre Mureş şi Dunăre, cu centrul probabil în cetatea Cuvin, iar voievodatul lui Gelu cuprindea teritoriile dintre Porţile Meseşului şi Izvoarele Someșurilor, cu centrul în Dăbâca.


Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?