Cele mai utilizate figuri de stil

0

Figurile de stil sunt procedee prin care se modifică înţelesul propriu al unui cuvânt sau construcţia gramaticală uzuală pentru a da mai multă forţă unei imagini sau expuneri.

Figurile de stil pot fi cuvinte sau grupuri de cuvinte şi de cele mai multe ori le întâlnim în operele literare.

Care sunt cele mai utilizate figuri de stil:

Epitetul

Epitetul este partea de vorbire sau frază care numeşte însuşiri ieşite din comun, speciale. Există mai multe tipuri de epitete: explicative, epitete metaforă, sincretice, complexe, imagini, apreciative, antitetice, evocative, ornante.

Comparaţia

Comparaţia este procedeul care constă în alăturarea a doi termeni cu însuşiri comune, prin care se urmăresc anumite caracteristici ale primului termen, prin intremediul celui de-al doilea.

Metafora

Metafora este figura de stil prin care se trece de la sensul propriu al cuvântului sau al unei expresii, la un alt sens, pe care cuvântul sau expresia îl dobândeşte numai prin analogie, prin comparaţie.

Antiteza

Antiteza este figura de stil care constă în alăturarea a doi termeni tocmai pentru a scoate în evidenţă diferenţa, opoziţia dintre ei.

Hiperbola

Hiperbola este acea figura de stil prin care se exagerează în mod intenţionat însuşirile sau caractersticile unui obiect, fenomen etc.

Enumeraţia

Enumeraţia este formată din înşiruirea mai multor termeni din acelaşi câmp semantic, folosită spre a atrage atenţia asupra aspectelor descrise sau asupra faptelor înfăţişate.

Onomatopeea

Onomatopeea este un cuvânt care, prin elementele sale sonore, imită cu aproximaţie un sunet sau un zgomot.Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?